January 28, 2017 @ Grubes Fischerhütte in Hoopte. +++ Der Hoopter Lumpenball 2017 +++ Im Januar liegt der Broadway an der Elbe: Mit dem Starlight Express reisen Phantome